161 Brooks St, SE - Ft. Walton Beach, FL 32548
Office: (850) 244-1391 ~ Cell: (850) 603-2535
E-Mail: sblfwb@aol.com​

Office Hours: Monday - Thursday 8:00 a.m. - 3:00 p.m. ~ Friday 8:00 a.m. - 4:30 p.m.


UNIT A-5 / WEEK 15

$500.00

       Contact Mrs. Newgebaver         

newgebar@bellsouth.net

                                                                                                

UNIT A-3 / WEEK 18

$625.00

Contact: Arlene & Eric Packard & Kruger

850-863-2844


UNIT A-5 / WEEK 20

$600.00

Contact: Mr. Castle

251-610-8081UNIT B-5 / WEEK 21

$500.00

Contact: Margaret Wockenfuss

Phone: 205-207-2210 weekdays

205-207-9857


UNIT A-4 / WEEK 25

$1,500.00

Contact: Kenneth Larson

732-495-7144


UNIT B-9 / WEEK 27

$1,500.00

Contact: 256-282-2240

or 256-403-0909


UNIT A-8 / WEEK 35

$600.00

Contact: Mr. Santos

813-323-5215


UNIT B-2 / WEEK 36

$625.00

Contact: Mrs. Braton

985-630-6513


UNIT A-9 / WEEK 38

$500.00

Contact: Ms. Esteb

816-739-2271UNIT B-4 / WEEK 40

$625.00

Contact: Mr. Wolf

864-360-7886 or

wolf2012@charter.net